JTB

Chương trình hỗ trợ tổng hợp tiếp nhận người lao động nước ngoàiLĩnh vực ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống, lĩnh vực ngành ăn uống trong hệ thống kỹ năng đặc định

Chương trình hỗ trợ tổng hợp tiếp nhận người lao động nước ngoài

Trang hỗ trợ về Kỹ năng đặc định trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm và đồ uống, Lĩnh vực dịch vụ ăn uống

Tổng quan chương trình

Tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc định” nhằm tiếp nhận người lao động nước ngoài mới là hệ thống tiếp nhận người nước ngoài có chuyên môn và kỹ năng nhất định có thể làm việc ngay lập tức trong lĩnh vực công nghiệp đang ở tình trạng khó khăn trong việc đảm bảo nhân sự khi tiến hành cải thiện năng lực sản xuất và đảm bảo nhân sự trong nước để đáp ứng cho tình trạng thiếu hụt nhân sự đang trở nên trầm trọng. Website này sẽ cung cấp các thông tin hữu ích dành cho doanh nghiệp tiếp nhận và người lao động nước ngoài trong 2 lĩnh vực do Bộ Nông nghiệp - Lâm nghiệp và Thủy sản quản lý (ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống/ ngành ăn uống).

Dự án này do JTB Corporation quản lý với tư cách là doanh nghiệp quản lý thực hiện "Các khoản trợ cấp chi phí dự án đào tạo, đảm bảo cho người lãnh đạo, v.v… trong năm 2021 (hỗ trợ tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực sản xuất thực phẩm và đồ uống, lĩnh vực dịch vụ ăn uống trong số các dự án hỗ trợ toàn diện để tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài)" và "Hỗ trợ tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm và đồ uống, lĩnh vực dịch vụ ăn uống trong số các dự án hỗ trợ toàn diện để tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài năm 2021" của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản.
※ Về việc xử lý thông tin cá nhân, sẽ quản lý một cách thích hợp theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty JTB Corp.

 • 事業概要事業概要
 • 事業概要事業概要
 • 事業概要事業概要

Quầy tư vấnTừ 10:00~17:30(JST/Giờ tiêu chuẩn Nhật Bản) vào các ngày làm việc trong tuần
(ngoại trừ thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ và kỳ nghỉ năm mới)

 • Quầy tư vấn dành cho nhân lực nước ngoài đang làm việc/muốn làm việc theo chương trình kỹ năng đặc định

  * Đối với người nước ngoài đang thực hiện các công việc hỗ trợ khác nhau tại các doanh nghiệp tiếp nhận hoặc cơ quan hỗ trợ đăng ký, v.v... (những người không có tư cách lưu trú kỹ năng đặc định số 1), vui lòng liên hệ "Quầy tư vấn dành cho doanh nghiệp" được đề cập bên trên.

  Ngôn ngữ hỗ trợ

  Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Việt,
  tiếng Myanmar, tiếng Campuchia

  Doanh nghiệp quản lý: JTB Corporation03-6628-8605 * Thời gian tiếp nhận: 10:00 ~ 17:30 ngày thường trong tuần (JST/Giờ tiêu chuẩn Nhật Bản).​​
  * Cuộc gọi sử dụng dịch vụ thông dịch ba bên (3 người nói chuyện cùng lúc, trong đó thông dịch viên đóng vai trò trung gian).​

  Khi tư vấn qua e-mail, vui lòng ghi các nội dung sau.① Họ tên ②Quốc tịch ③Quốc gia hiện đang cư trú ④Tư cách lưu trú (chỉ dành cho người đang sống tại Nhật Bản) ⑤Lĩnh vực muốn làm việc (* Vui lòng chọn trong số các mục sau [Ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống/Ngành dịch vụ ăn uống/Khác]) ⑥Nội dung tư vấn

  Về tư vấn trực tuyếnTại quầy tư vấn, bạn cũng có thể được tư vấn trực tuyến bằng hệ thống Internet (dự kiến sẽ sử dụng Microsoft Teams). Nếu bạn muốn được tư vấn trực tuyến, vui lòng liên hệ trước qua điện thoại hoặc e-mail.

Thông tin liên quan (website tiếng Nhật)

Về tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm và đồ uống
Về tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm và đồ uống
Về tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm và đồ uống
Về tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống
Về tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm và đồ uống
Về Hội đồng kỹ năng đặc định của ngành công nghiệp thực phẩm (lĩnh vực sản xuất thực phẩm và đồ uống, lĩnh vực dịch vụ ăn uống)
Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản
Về hệ thống kỹ năng đặc định
Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản
Kỳ thi tiếng Nhật cơ bản (JFT-BASIC)
Hiệp hội hỗ trợ giáo dục quốc tế Nhật Bản
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT)
Tổ chức đánh giá kỹ năng của lao động nước ngoài làm việc trong ngành Công nghiệp thực phẩm
Về kỳ thi đánh giá kỹ năng đối với kỹ năng đặc định số 1
Trung tâm công nghiệp thực phẩm Nhật Bản
Giáo trình ôn tập cho kỳ thi đánh giá kỹ năng (ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống)
Hiệp hội dịch vụ ăn uống Nhật Bản
Giáo trình ôn tập cho kỳ thi đánh giá kỹ năng (ngành dịch vụ ăn uống)
Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản
Trung tâm hỗ trợ lưu trú dành cho người nước ngoài (FRESC)
Dành cho doanh nghiệp tiếp nhận JTB LAPITA
Hỗ trợ để giữ chân nhân viên người nước ngoài

Liên hệThời gian tiếp nhận: 10:00 ~ 17:30 ngày thường trong tuần
(trừ thứ bảy - chủ nhật, ngày lễ, các ngày cuối năm và đầu năm) * JST/Giờ tiêu chuẩn Nhật Bản