JTB

โครงการสนับสนุนการรับบุคลากรชาวต่างชาติเข้าทำงานสาขาอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และสาขาธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ดของระบบทักษะเฉพาะทาง

เนื้อหาโดยสรุปของงานสัมมนาเนื้อหาโดยสรุปของงานสัมมนา

เนื้อหาโดยสรุปของงานสัมมนา

บุคลากรที่สามารถมีบทบาทอย่างแข็งขันในญี่ปุ่น จะแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองอย่างยืดหยุ่น พร้อม ๆ กับผสานกลมกลืนเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรของญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่น เรียนรู้ทักษะเพื่อการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นอย่างราบรื่น และวางแผนที่จะเริ่มทำงานในบริษัทญี่ปุ่น
ในปี 2564 จะมีการจัดสัมมนาออนไลน์ (ช่วงระหว่างฤดูใบไม้ร่วง - ฤดูหนาว) หากทราบกำหนดการและรายละเอียดแล้วจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง โปรดติดตามการอัปเดตในหน้านี้

"การฝึกอบรม Global Mindset Program" สำหรับบุคลากรชาวต่างชาติการฝึกอบรมสร้างความมั่นใจในการทำงานที่ญี่ปุ่น ให้กับตนเองและเพื่อนร่วมงาน"

วัน-เวลา วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2021 10:00-13:00

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 14:00-17:00

รูปแบบการจัดงาน งานสัมมนาออนไลน์ (โดยใช้ Zoom)
ผู้จัดฝึกอบรม Japan Learning Co., Ltd.
ภาษาที่ใช้จัดงาน ภาษาญี่ปุ่น (มีแผนจะจัดล่ามในบางภาษา)
กำหนดการ
 • ช่วงที่ 1
  การทำงานในบริษัทญี่ปุ่นวัฒนธรรมของญี่ปุ่น, จุดแข็งของบริษัทญี่ปุ่น, สภาพจริงของบริษัทญี่ปุ่น
 • ช่วงที่ 2
  ทำงานกับคนญี่ปุ่นคำหลัก 6 คำที่พนักงานชาวต่างชาติสามารถมีบทบาทอย่างแข็งขัน, ลักษณะพฤติกรรมที่คนญี่ปุ่นให้ความสำคัญ ฯลฯ
 • ช่วงที่ 3
  พื้นฐานการทำงาน สิ่งสำคัญ 3 ประการเมื่อทำงานที่ญี่ปุ่น, วิธี "รายงาน-ติดต่อ-ปรึกษา (Horensou)" ฯลฯ
 • ช่วงที่ 4
  สรุป, ถาม-ตอบข้อสงสัย
ผู้เข้าร่วมสูงสุด 90 ท่าน
ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลติดต่อ

ช่องทางให้คำปรึกษา โครงการสนับสนุนการรับบุคลากรชาวต่างชาติเข้าทำงาน (JTB Corporation, Shinjuku Second Business Division) 

อีเมล: maff-gaikokujinzai@jtb.com

* กรณีที่เป็นวันเสาร์-วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดสิ้นปี-ปีใหม่ จะสามารถติดต่อได้ในวันทำการถัดไปหรือหลังจากนั้น

หมายเหตุ
 • จะเป็นการฝึกอบรมความเข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรม สำหรับบุคลากรชาวต่างชาติ ไม่จำเป็นต้องเป็นชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทางก็สามารถเข้าร่วมหลักสูตรได้ แต่โดยหลักการแล้วการฝึกอบรมจะจัดเป็นภาษาญี่ปุ่น และหนังสือเรียนจะเป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย
 • ไม่มีการเผยแพร่บันทึกการฝึกอบรมในภายหลัง
 • งานสัมมนานี้จะจัดขึ้นโดยมีรูปแบบการเผยแพร่ด้วย "Zoom" สามารถเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นของผู้เข้าร่วม โปรดเตรียมสภาพแวดล้อมต่อไปนี้ก่อนเริ่มการฝึกอบรม
  • คอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
   * โปรดติดตั้งแอพ Zoom ล่วงหน้า กรณีที่ต้องการเข้าร่วมโดยใช้แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน
  • กล้องเว็บแคม, ไมโครโฟน
 • มีแบบสอบถามล่วงหน้าที่จะใช้ในการฝึกอบรม หากได้รับอีเมลคำแนะนำอีกฉบับ โปรดตอบกลับภายในวันที่กำหนด

ติดต่อสอบถามเวลาที่รับเรื่อง วันธรรมดา 10.00 – 17.30 น.
(ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดช่วงปีใหม่)

 • ช่องทางให้คำปรึกษาสำหรับบุคลากรชาวต่างชาติทุกท่าน*โปรดติดต่อสอบถามผ่านทางอีเมล