外国人材受入総合支援事業飲食料品製造業分野及び外食業分野

វិស័យកសិកម្ម សមត្ថភាពជំនាញជាក់លាក់ គេហទំព័រផ្តល់ជំនួយ

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃគម្រោង

លិខិតស្នាក់នៅ「សមត្ថភាពជំនាញជាក់លាក់」ដើម្បីទទួលយកធនធានមនុស្សជនជាតិបរទេសថ្មី គឺជារបបទទួលយក​ធនធានមនុស្សបរទេសដែលមានកំណត់ជំនាញនិងសមត្ថភាពជាក់លាក់មួយដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ក្នុងការធ្វើការ ក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មដែលមានស្ថានភាពលំបាកក្នុងការរក្សាធនធានមនុស្ស​ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វះខាតកម្លាំងពលកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ទោះបីជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវផលិតភាពនិងធនធានមនុស្សក្នុងស្រុកយ៉ាងណាក្តី។ គេហទំព័រនេះផ្តល់នូវព័ត៌មានដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទទួលយកជនបរទេសនិងធនធានមនុស្សបរទេសក្នុងវិស័យកសិកម្មក្រោមដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ។

 • ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃគម្រោងទិដ្ឋភាពទូទៅនៃគម្រោង
 • ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃគម្រោងទិដ្ឋភាពទូទៅនៃគម្រោង
 • ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃគម្រោងទិដ្ឋភាពទូទៅនៃគម្រោង

ការិយាល័យប្រឹក្សាយោបល់ថ្ងៃធ្វើការម៉ោង10:00〜17:30 (JST/ ម៉ោងស្តង់ដារប្រទេសជប៉ុន)
(លើកលែងថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យ ថ្ងៃបុណ្យជាតិ ថ្ងៃចុងនិងដើមឆ្នាំ)

 • ស្តីអំពីការធ្វើការក្នុងនាមជាសមត្ថភាពជំនាញជាក់លាក់/ ការរិយាល័យប្រឹក្សាយោបល់ចំពោះជនបរទេសដែលចង់ធ្វើការ

  ចំពោះជនបរទេស ( អ្នកដែលស្នាក់នៅមិនមែនជាសមត្ថភាពជំនាញជាក់លាក់កម្រិតទី១)ដែលកំពុងតែផ្តល់ជំនួយគ្រប់ប្រភេទនៅ ក្រុមហ៊ុនដែលទទួលយកជនបរទេសមក​ធ្វើការ ឬ អង្គការគាំទ្រការចុះឈ្មោះ សូមទាក់ទងទៅកាន់ ការិយាល័យប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន」ខាងលើ។

  ភាសាដែលត្រូវឆ្លើយតប

  ភាសាជប៉ុន ភាសាអង់គ្លេស ភាសាចិន ភាសាថៃ ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី ភាសាវៀតណាម
  ភាសាភូមា និងភាសាខ្មែរ

  និយោជក ក្រុមហ៊ុនJTB03-6628-8605 ※ម៉ោងផ្តល់ពត៌មាន ថ្ងៃធ្វើការ ម៉ោង10:00នាទីព្រឹក ដល់ ម៉ោង 17:30 នាទីល្ងាច (JST/ ម៉ោងស្តង់ដារប្រទេសជប៉ុន)​​
  ※ ការនិយាយតាមទូរស័ព្ទធ្វើឡើងដោយប្រើអ្នកបកប្រែ( ដោយមានអ្នកវត្តមានបកប្រែនិយាយគ្នាបីអ្នកក្នុងពេលតែមួយ)​

  នៅពេលដែលពិភាក្សាគ្នាតាមរយៈអ៊ីំម៉ែល ត្រូវតែសរសេរពត៌មានដូចខាងក្រោម①ឈ្មោះ ②សញ្ជាតិ ③ប្រទេសដែលកំពុងរស់នៅ ④លិខិតស្នាក់នៅ (ចំពោះតែក្នុងករណីកំពុងរស់នៅប្រទេសជប៉ុន) ⑤វិស័យដែលចង់ធ្វើការ (※ចូរជ្រើសរើសបន្ទាប់នេះ 【កសិកម្ម/ផ្សេងៗ】⑥អត្ថន័យនៃសំណួរ

  ស្តីអំពីការពិភាក្សាតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែតការរិយាល័យប្រឹក្សាយោបល់អាចពិភាក្សាតាមរយៈអ៊ីនធើណែតបាន​ដោយប្រើតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណែត ( គ្រោងធ្វើឡើងតាមរយៈMicrosoft Teams ) ។ ចំពោះអ្នកដែលចង់ពិភាក្សាបានតាមរយៈ អ៊ីនធឺណែត ជាដំបូងសូមធ្វើការទាក់ទងតាមរយៈទូរស័ព្ទ ឫអ៊ីម៉ែលជាមុនសិន។​

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ(គេហទំព័រជាភាសាជប៉ុន

ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ
ស្តីអំពីការទទួលយកជនបរទេសមកធ្វើការក្នុងវិស័យកសិកម្ម
ការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍នៃប្រទេសជប៉ុន
ស្តីអំពីរបបសមត្ថភាពជំនាញជាក់លាក់
មូលនិធិជប៉ុន
ការប្រលងសមត្ថភាពមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជំនាញភាសាជប៉ុន(JFT-BASIC)
សមាគមន៍អប់រំជប៉ុនអន្តរជាតិ
ការប្រលងតេស្តសមត្ថភាពភាសាជប៉ុន (JLPT)
សន្និបាតកសិកម្មទូទាំងប្រទេស
ស្តីអំពីកាប្រលងវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពជំនាញជាក់លាក់កម្រិតទី១
សន្និបាតកសិកម្មទូទាំងប្រទេស
ការប្រមូលផ្តុំឧទាហរណ៍ល្អៗនៃការទទួលយកជនបរទេសដែលមានសមត្ថភាពជំនាញជាក់លាក់
ការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍នៃប្រទេសជប៉ុន
មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ជំនួយសម្រាប់ការស្នាក់នៅរបស់ជនបរទេស(FRESC)
ចំពោះក្រុមហ៊ុនទទួលយកជនបរទេស JTB LAPITA
ការគាំទ្រដើម្បីការរក្សាបុគ្គលិកបរទេស

ទំនាក់ទំនងសាកសួរព័ត៌មានម៉ោងផ្តល់ពត៌មាន ថ្ងៃធ្វើការ ម៉ោង10:00នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង17:30នាទីល្ងាច
( លើកលែងថ្ងៃសៅរ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ ថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈ និងថ្ងៃចុងឆ្នាំដើមឆ្នាំ)
※JST/ម៉ោងស្តង់ដារប្រទេសជប៉ុន)

គម្រោងនេះត្រូវបានប្រតិបត្តិការដោយក្រុមហ៊ុន JTB ដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកអនុវត្តគម្រោង​របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ។ “គម្រោងបណ្តុះបណ្តាលផ្តល់នួយទូទៅចំពោះការទទួលយកធនធានមនុស្សបរទេសឆ្នាំ2023 (គាំទ្រការទទួលយកជនបរទេសក្នុងវិស័យកសិកម្ម វិស័យឧស្សាហកម្មផលិតកម្មចំណីអាហារនិងវិស័យឧស្សាហកម្មភោជនីយដ្ឋានក្នុងចំណោមគម្រោងគាំទ្រការទទួលយកជនបរទេ)។
* ចំពោះការចាត់ចែងព័ត៌មានបុគ្គល គឺនឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងត្រឹមត្រូវស្របតាមគោលការណ៍ការពារព័ត៌មានបុគ្គលរបស់ក្រុមហ៊ុនJTB។